ایده پردازان دنیای روشن وب شماره ثبت 6757 شماره ثبت 6757

آگهی تاسیس شرکت

منبع خبر؛

روزنامه رسمی کشور

تاریخ انتشار خبر؛

۱۴ فروردین، ۱۴۰۱

اگهی تاسیس شرکت ایده پردازان دنیای روشن وب
4.3
خلاصه خبر :

شرکت ایده پردازان دنیای روشن وب در اواخر بهمن ماه سال ۱۴۰۰ به ثبت رسمی رسید و در ادامه آگهی تاسیس شرکت را به طور کامل مشاهده خواهید کرد.


آگهی تاسیس شرکت ایده پردازان دنیای روشن وب در روزنامه رسمی کشور به شماره روزنامه ۲۲۴۰۸ شهرستان و شماره صفحه ۴۱ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ به چاپ رسید و در ادامه متن کامل آگهی را مشاهده می کنید.

تاسيس شرکت سهامی خاص ايده پردازان دنيای روشن وب درتاريخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به شماره ثبت ۶۷۵۷ به شناسه ملی ۱۴۰۱۰۷۹۶۸۸۶ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهی ميگردد.

موضوع فعاليت :

خريد و فروش ، واردات و صادرات لوازم جانبی موبايل و کامپيوتر و کليه کالاهای مجاز بازرگانی ، اخذ وام و اعتبارات از کليه بانک ها و موسسات مالي و اعتباری ، شرکت در کليه مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی ، انعقاد قرارداد با کليه اشخاص حقيقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذيربط

مدت فعاليت :

از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی :

استان خراسان جنوبی ، شهرستان بيرجند ، بخش مرکزی ، دهستان باقران ، روستا حاجی آباد، خيابان ابوذر ، خيابان امام خمينی ، پلاک ۱۱۶ ، طبقه همکف کدپستی ۹۷۱۹۱۷۸۲۳۳

سرمايه شخصيت حقوقی :

سرمايه شخصيت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال نقدی، منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ريالي تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ريال توسط موسسين طي گواهی بانکی شماره ۱۱۱۹/۵۴۱۰۶ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰ نزد بانک ملت شعبه طالقانی بيرجند با کد ۵۴۱۰۶ پرداخت گرديده است.

اعضا هيئت مديره :

آقای حسين عظيمی به سمت مديرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو اصلی هيئت مديره به مدت ۲ سال
آقای سيد محمد علی سيادت به سمت رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال
خانم زينب عظيمی به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت ۲ سال

اختيارات مدير عامل :

طبق اساسنامه کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبيل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنين کليه نامه های عادی و اداری باامضاء مديرعامل به تنهايی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

بازرسان :

آقاي مهدی قربانی به سمت بازرس اصلی به مدت ۱ سال
خانم فاطمه حسينی به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال

روزنامه کثير الانتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت تعيين گرديد.

ثبت موضوع فعاليت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمی باشد.


دسته بندی خبر؛ اخبار رسمی شرکت